Tatyana Rozhkova

Executive partner

Anastasia Sochneva

front-partner

Stanislav Klimkovich

front-partner

Nikita Kovalenko

back-partner

Dmitry Novikov

back-partner